Vi bygger for deg!

Vi hjelper deg gjerne med å få realisert din husdrøm om det er renovering eller nybygg! Vi tegner, prosjekterer, ordner papirmølla, gjør alle innkjøp og bygger nøkkelferdig.

Vi samarbeider kun med autoriserte samarbeidspartnere med alle nødvendige godkjennelser.


Ta kontakt i dag så kan vi vise deg mulighetene........

PROSESSEN FREM MOT ET GODT RESULTAT:

 1. Innledende møte og eventuell befaring på det aktuelle prosjektet.
 2. Gjennomgang av planer og eventuelle skisser fra kunde.
 3. Utarbeidelse av tegninger og prosjektskisse.
 4. Innlevering av søknad til kommunen fra ansvarlig søker. Tar normalt 6-8 uker og få søknaden behandlet. Endringer eller naboklager vil forlenge prosessen ytterligere.
 • Innledende møte og eventuell befaring på det aktuelle prosjektet.
 • Gjennomgang av planer og eventuelle skisser fra kunde.
 • Utarbeidelse av tegninger og prosjektskisse.
 • Innlevering av søknad til kommunen fra ansvarlig søker. Tar normalt 6-8 uker og få søknaden behandlet. Endringer eller naboklager vil forlenge prosessen ytterligere.
 • _____________________________________________

  1. Når søknaden er godkjent fra kommunen, utarbeides det et skriftlig tilbud fra oss på hele eller deler av jobben.
  2. Kunden vi får tilgang til våre gode rabattavtaler med et lite påslag.
  3. Kjøkken og hvitevarer kan kjøpes direkte fra våre gunstige kontakter.
  4. Vi koordinere hele prosessen fra A til Å. Vi har all kontakt med underentrepenører og sørger for at prosessen er på skinner. holder også deg som kunde løpende orientert.
  5. Sørger for at papirmølla er i varetatt ovenfor myndighetene og dagens krav.
  6. Ferdigstillelse og overlevering av prosjektet til kunde.
 • Når søknaden er godkjent fra kommunen, utarbeides det et skriftlig tilbud fra oss på hele eller deler av jobben.
 • Kunden vi får tilgang til våre gode rabattavtaler med et lite påslag.
 • Kjøkken og hvitevarer kan kjøpes direkte fra våre gunstige kontakter.
 • Vi koordinere hele prosessen fra A til Å. Vi har all kontakt med underentrepenører og sørger for at prosessen er på skinner. holder også deg som kunde løpende orientert.
 • Sørger for at papirmølla er i varetatt ovenfor myndighetene og dagens krav.
 • Ferdigstillelse og overlevering av prosjektet til kunde.